Site Meter
Ons gemeente word deur twee voltydse leraars bedien. Ds. Anton Verwey is sedert Desember 2005 by die gemeente werksaam en Ds. Jan Fourie is sedert
September 2008 deel van die leraarspan.

In die lig van veranderende omstandighede het die Kommissie vir Gemeentebediening die behoefte geidentifiseer om 'n eie jeugwerker vir die gemeente in samewerking met die VCSV in Hoërkool Vredendal te plaas. Die geskikte kandidaat sal deur die week by die hoërskool werksaam wees en naweke, veral Sondae, by die aktiwiteite van die gemeente inskakel en die bediening aan die jeug verder uitbou.

Die gemeentebestuurder is Mnr. Awie Bothma en die huidige Skriba is Mev. Danelia van Rhyn. Mnr. Francois van Zyl tree op as toesighoudende beampte en Mev. Hellen Basson is die koster.